Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 augusti 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:50

Upprop

0:04:15

Justering och fastställande av dagordning

0:04:40

Interpellation: Dags för Umeå kommun att bli förvaltnings­område för meänkieli; Saasha Metsärantala (FI)

0:24:20

Interpellation: Varför har ledande politiker inte satt sig in i resultatet av två arbetsmiljökartläggningar? Jan Hägglund (AP)

0:49:05

Interpellation: Antidemokratisk ledning på Dragonskolan; Henrik Agerhäll (SD) (-)

0:55:00

Interpellation: Varför hjärntvättades elever 25 januari? Henrik Agerhäll (SD) (-)

0:56:30

Interpellation: Skolresultat i "utsatta" områden; Henrik Agerhäll (SD) (-)

0:57:50

Interpellation: Kunde nedläggningen av den judiska föreningen i Umeå ha undvikits? Saasha Metsärantala (FI)

1:16:15

Motion 31/2016: HBTQ-certifiering/diplomering av stads­biblioteket; Ulrika Edman (V) och Åsa Bäckström (V)

1:40:10

Motion 39/2017: Regnbågsfärgade övergångställen; Saasha Metsärantala (FI)

1:47:30

Motion 46/2017: Resurscentrum för genus och jämställdhet; Elisabeth Zachrisson (V) och Ulrika Edman (V)

2:36:35

Motion 50/2017: Införa Staffanstorpsmodellen för tvångs­placerade asylutlänningar; Henrik Agerhäll (SD) (-)

2:40:25

Motion 1/2018: Välkomna flyktingarna; Saasha Metsärantala (FI)

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:15

Information från kommunrevisionen

0:05:25

Motion 3/2018: Pendlarparkeringar; Peder Westerberg (L)

0:25:25

Motion 9/2018: Stoppa IMÄI från att hyra kommunala lokaler; Henrik Agerhäll (SD) (-)

0:30:50

Motion 11/2018: Klimatmål nu! Åsa Bäckström (V) och Ellika Nordström (MP) (-)

1:11:00

Motion 13/2018: Underlätta kompetensförsörjningen; Saasha Metsärantala (FI)

1:17:55

Motion 15/2018: Inför 80-90-100-modellen på försök; Saasha Metsärantala (FI)

1:28:15

Antagande Översiktsplan Umeå kommun, Tematiskt tillägg för landsbygden samt Fördjupning för Umeå - reviderad

2:49:50

Godkännande av stadsutvecklingsprogram Innanför ringleden

3:26:30

Antagande: Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun

3:48:00

Avgiftsbefriade tillsynsbesök nattetid via trygghetskamera

3:53:40

Pilotprojekt med serviceassistenter

4:03:20

Fritidsnämnden: Omdisponering av investeringsmedel

4:06:15

Beslut att avvakta genomförande av VA-strategin

4:09:00

Antagande: Detaljplan för fastigheten Umeå 2:1 med flera (kvarteret Resenären) inom Öst på stan, Umeå kommun

4:32:35

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:36:00

Dagens rosor

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-08-27#1.mp3 79.3 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.