Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 28 maj 2018

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Tyvärr drabbades detta sammanträde av tekniska problem. Därför visas inte de vanliga kameraväxlingarna.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:37

Upprop

0:03:30

Justering och fastställande av dagordning

0:04:20

Interpellation: Tillgänglighet i fullmäktigesalen; Saasha Metsärantala (FI)

0:22:15

Interpellation: Kommer (S) i Umeå att förbjuda vissa bilar i centrum? Peder Westerberg (L)

1:00:00

Motion 40/2016: Jämlikhetscertifiering: helhetsgrepp och verktyg för det kommunala antidiskrimineringsarbetet; Saasha Metsä­rantala (FI)

1:11:00

Motion 37/201: Fördjupat samarbete med landstinget för ungas psykiska hälsa; Saasha Metsärantala (FI)

2:10:00

Motion 49/2017: Polisanmäl dem som bidragsfuskar genom åldersljug; Henrik Agerhäll (SD) (–)

2:17:00

Program för tillgänglighet i Umeå kommun 2018–2030

2:35:30

Äldreplan 2018–2028

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:04:20

Antagande: Användning av personuppgifter i form av bilder, filmer, namn och kontaktuppgifter i kommunens kommunikation

0:04:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

0:07:15

Interpellation: Organisationers rätt att hyra kommunala lokaler; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:11:45

Interpellation: Den antidemokratiska rektorn; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:13:30

Interpellation: Vad var syftet med påverkansdagen 25 januari? Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:14:20

Interpellation: Socialdemokratisk partiarbetare fick hålla före­drag för skolelever; Henrik Agerhäll, (SD) (–)

0:15:05

Interpellation: Organisationers rätt att hyra kommunala lokaler; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:21:00

Interpellation: Är en tjänsteskrivelse verkligen en tjänste­skrivelse; Igor Jonsson (M)

0:50:00

Interpellation: Vilka åtgärder kommer vidtas mot de ansvariga om det visar sig att de frångått det regelverk som finns vid av­stäng­ning av tjänstepersoner; Jan Hägglund (AP)

1:23:00

Interpellation: Varför förhandscensur av interpellationer? Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:26:00

Interpellation: Dags för Umeå kommun att bli förvaltnings­område för meänkieli; Saasha Metsärantala (FI)

1:30:30

Interpellation: Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå? Anders Ågren (M)

1:48:00

Interpellation: Vilka får hyra Norrlandsoperan gratis? Henrik Agerhäll (SD) (–)

2:00:00

Interpellation: Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning; Peder Westerberg (L)

2:07:00

Interpellation: Vilken framtid för Nydalastugorna? Saasha Metsärantala (FI)

2:29:40

Interpellation: Vilken handledning för praktikanter? Saasha Metsärantala (FI)

2:43:00

Fråga: Västra länken; Peder Westerberg (L)

2:47:00

Fråga: Integration, trygghet och motivation, skolvärdarnas förebyggande uppdrag; Ulrika Edman (V)

2:54:00

Fråga: Varför har ledande politiker inte satt sig in i resultatet av en omfattande kartläggning innan avstängning av två ekonomi­chefer; Jan Hägglund (AP)

2:54:50

Fråga: Får gymnasieeleverna i Umeå kommun den undervisning, det vill säga det antal timmar de har rätt till? Peter Sedlacek (L)

3:04:00

Fråga: Rimliga handläggningstider; Veronica Kerr (KD)

3:05:20

Fråga: Egen epost – när förverkligas den för alla anställda inom Umeå kommun? Gudrun Nordborg (V)

3:13:00

Dagens rosor

 

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-05-28#1.mp3 64.3 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.