Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:20

Upprop

0:04:09

Justering och fastställande av dagordning

0:05:32

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

0:11:05

Årsredovisning 2018

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:27

Motion 9/2017: Förbättrad tillgänglighet i kommunfullmäktige; Elsa Andersson Hedqvist (V)

0:04:20

Motion 6/2018: Mentorskap för nyutexaminerade lärare; Anna-Karin Sjölander (C)

0:18:40

Motion 14/2018: Inrätta kommunfullmäktiges geografiutskott; Saasha Metsärantala (FI)

0:21:20

Motion 30/2018: Porrfilter i skolan – självklart; Anna-Karin Sjölander (C)

0:54:51

Motion 31/2018: Ledighet vid uppbrottsprocess; Saasha Metsärantala (FI)

1:12:31

Motion 33/2018: Ett maxtak på 15 barn i förskolan; Elisabeth Zachrisson, Elisabet Forssell och Ulrika Edman (V)

2:28:32

Motion 44/2018: En köttfri dag inom Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank, (MP)

2:50:58

Motion 1/2019: Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning; Anders Ågren, Stefan Nordström, Marianne Löfstedt och Igor Jonsson (M)

4:10:50

Motion 2/2019: Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling; Marcus Bornemisza, Lars-Arne Ivert, Birgitta Eljefall-Palm och Maria Nilsson (SD)

4:15:18

Taxa enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt prislista för automatlarm i Umeå kommun

4:15:48

Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten

4:16:30

Utseende av styrgrupp för Umeå 400 år 2022

4:17:05

Borgensförbindelse: Kommuninvest

4:17:35

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk hälsa 2018 Västerbottens län

4:18:06

Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar

4:18:28

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

4:18:50

Redovisning av motioner 2019:1

4:20:36

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:25:00

Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)

4:31:50

Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)

4:34:43

Fråga: Kommer Umeå att utöva sin insynsrätt i fristående skolor? Elisabeth Zachrisson (V)

4:39:25

Dagens rosor

Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-04-29#1.mp3 79.9 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus