Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens verksamheter är kommunstyrelsens verktyg för att leda, stödja och samordna kommunens arbete att skapa en attraktiv livsmiljö och god kommunal service. Här leds och samordnas också arbetet att skapa väl fungerande demokratiska styrformer och en effektiv kommunal organisation.

Kommunstyrelsens verksamheter är delar av verksamhetsområde Tillväxt och stödfunktion Utveckling, och omfattar hela stödfunktionerna Administration och kommunikation, Ekonomi och Personal.

Läs mer om verksamheterna via menyn.

Kontakt

Umeå kommun
901 84 Umeå

Besöksadress:
Stadshuset
Skolgatan 31A

090-16 10 00 (växel)
090-16 32 08 (fax)

Verksamhetsansvariga tjänstepersoner