Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2017

Sök i protokoll och föredragningslistor från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017:

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Undersidor