Startsida Umeå kommun
Meny

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll och föredragningslistor för 2018, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Fram till november 2018 hette utskottet "Arbetsutskottet" och näringslivsfrågorna låg hos "Näringslivs- och planeringsutskottet".

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se