Startsida Umeå kommun
Meny

Protokoll och föredragningslistor 2020

Här hittar du kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts protokoll och föredragningslistor.

Fram till november 2018 hette utskottet "Arbetsutskottet" och näringslivsfrågorna låg då hos "Näringslivs- och planeringsutskottet".

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se