Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2014

Sök i protokoll och föredragningslistor från 2014

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Undersidor