Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2015

Fram till november 2018 hette utskottet "Näringslivs- och planeringsutskottet".

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
ksdiarium@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
ksdiarium@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus