Startsida Umeå kommun

Personalutskottet

Kommunstyrelsens personalutskott ersattes av personalnämnden enligt beslut i kommunfullmäktige i november 2018. Föredragningslistor och protokoll finns kvar på webbplatsen tills vidare.