Startsida Umeå kommun

Civilt försvar

Det civila försvaret och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. Totalförsvaret omfattar all samhällsverksamhet som ska bedrivas i krig och bygger på samarbete och samverkan mellan Försvarsmakten och ett stort antal civila myndigheter, kommuner, organisationer och företag.

I fred är civilt försvar den verksamhet som genomförs för att höja samhällets förmåga att motstå ett väpnat angrepp. Det civila försvaret är inte en organisation, utan en verksamhet som via många aktörer kompletterar det fredstida samhällets förmåga.

Planeringen av det civila försvaret samordnas med annan planering för att skapa beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred. På detta sätt uppnås en helhetssyn på olika hot och risker i det moderna samhället.

Mer information

Militärt försvar
(Regeringen)

Tips och råd
(Civilförsvarsförbundet)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus