Startsida Umeå kommun

Äldrenämnden

Ansvarsområde

Äldrenämnden ansvarar för kommunens verksamhet som gäller stöd i ordinärt boende (hemtjänst), särskilt boende (vård- och omsorgsboende) och hälso- och sjukvård i hemmet för personer över 65 år.

Uppdragsplan och budget

Äldrenämndens uppdragsplan och budget 2020 (pdf, 1 MB)

Äldrenämndens verksamhet

Socialtjänsten arbetar på uppdrag av äldrenämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om äldrenämndens verksamhet, socialtjänsten

Kontakt

Emil Fridolfsson
nämndsekreterare
090-16 18 21
emil.fridolfsson@umea.se

Ledamöter i äldrenämnden

Carin Nilsson (S)

Carin Nilsson (S)
ordförande

Veronica Kerr (KD)

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande

Åsa Bäckström (V)

Åsa Bäckström (V)
2:a vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus