Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är äldrenämndens protokoll och föredragningslistor för 2019,
och under "Innehåll" för de senaste åren.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Ledamöter i äldrenämnden