Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är brand- och räddningsnämndens protokoll och föredragningslistor för 2019.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Susanne Ångdal
nämndsekreterare
090-16 22 09
susanne.angdal@umea.se