Startsida Umeå kommun

Byggnadsnämndens verksamheter

Byggnadsnämndens verksamheter förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Verksamheterna ska ge största möjliga värde för invånare och näringsliv. Verksamheterna arbetar med:

  • kommunens fysiska detaljplanering
  • bygglovprövning och byggtillsyn
  • mätnings- och kartverksamhet
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • bostadsanpassningar.

Läs mer om verksamheterna under "Innehåll".

Kontakt

Samhällsbyggnad
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:
Stadshuset
Skolgatan 31A

Verksamhetsansvariga tjänstepersoner