Startsida Umeå kommun

Föredragningslistor 2019

Här publiceras byggnadsnämndens föredragningslistor för 2019. Byggnadsnämndens protokoll publiceras inte på webbplatsen längre. Protokollen innehåller ofta personuppgifter som inte får publiceras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan ändå begära ut protokoll, som normalt är en allmän offentlig handling. Undantag är uppgift i protokoll som har sekretesskydd enligt lag. Kontakta nämndsekreterare för att ta del av byggnadsnämndens protokoll.

Beviljade förhandsbesked och bygglov kungörs i Post- och inrikes tidningar.

Sök i protokoll och föredragningslistor från 2019:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2019-12-11


Föredragningslista

2019-11-13


Föredragningslista

2019-10-16


Föredragningslista

2019-09-18


Föredragningslista

2019-08-21


Föredragningslista

2019-06-19


Föredragningslista

2019-05-23


Föredragningslista

2019-04-17


Föredragningslista

2019-03-13


Föredragningslista

2019-02-13


Föredragningslista

2019-01-23


Föredragningslista


Kontakt

Hannele Häkkinen
nämndsekreterare
090-16 13 34
hannele.hakkinen@umea.se

Ledamöter i byggnadsnämnden