Startsida Umeå kommun

För- och grundskolenämnden

Ansvarsområde

För- och grundskolenämnden i Umeå ansvarar för

  • förskola
  • familjedaghem
  • fritidshem
  • grundskola
  • särskola.

Så fungerar nämnden

För- och grundskolenämnden i Umeå består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Nämndens verksamhet

För- och grundskolan arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om för- och grundskolan

Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i för- och grundskolenämnden

Moa Brydsten (S)

Moa Brydsten (S)
ordförande

Lena Riedl (M)

Lena Riedl (M)
vice ordförande

Elisabeth Zachrisson (V)

Elisabeth Zachrisson (V)
2:e vice ordförande