Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2020-01-30
Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i för- och grundskolenämnden