Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2014

Sök i för- och grundskolenämndens protokoll och föredragningslistor från 2014:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2014-01-30

Protokoll

Kallelse

2014-02-27

Protokoll

Kallelse

2014-03-27

Protokoll

Kallelse

2014-04-24

Protokoll

Kallelse

2014-05-22

Protokoll

Kallelse

2014-06-19

Protokoll

Kallelse

2014-09-25

Protokoll

Kallelse

2014-10-29

Protokoll

Kallelse

2014-11-20

Protokoll

Kallelse

2014-12-18

Protokoll

Kallelse

Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i för- och grundskolenämnden

Undersidor