Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2015

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2015-01-29

Protokoll

Kallelse

2015-02-26

Protokoll

Kallelse

2015-03-26

Protokoll

Kallelse

2015-04-23

Protokoll

Kallelse

2015-05-28

Protokoll

Kallelse

2015-06-18

Protokoll

Kallelse

2015-09-24

Protokoll

Kallelse

2015-10-29

Protokoll

Kallelse

2015-11-26

Protokoll

Kallelse

2015-12-17

Protokoll

Kallelse

Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i för- och grundskolenämnden