Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2016

Sök i för- och grundskolenämndens protokoll och föredragningslistor från 2016:

Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i för- och grundskolenämnden

Undersidor