Startsida Umeå kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå ansvarar för de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasieskola och vuxenutbildning.

Så fungerar nämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Nämndens verksamheter

Gymnasie- och vuxenutbildningen och Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om gymnasie- och vuxenutbildning

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Kontakt

Anneli Holmlund
nämndsekreterare
090-16 56 69
070-622 07 87
annelie.holmlund@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Karl larsson (S)

Karl Larsson (S)
ordförande

(ordinarie ordförande Peter Vigren är föräldraledig januari–augusti 2020)

Robert Axebro (C)

Robert Axebro (C)
vice ordförande

Mariam Salem (MP)

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus