Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2014

Sök i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor från 2014:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2014-01-29

Protokoll

Kallelse

2014-02-26

Protokoll

Kallelse

2014-03-26

Protokoll

Kallelse

2014-04-23

Protokoll

Kallelse

2014-05-21

Protokoll

Kallelse

2014-06-18

Protokoll

Kallelse

2014-08-27

Inställt

Inställt

2014-09-24

Protokoll

Kallelse

2014-10-22

Protokoll

Kallelse

2014-11-19

Protokoll

Kallelse

2014-12-17

Protokoll

Kallelse

Kontakt

Katrine Andersson
nämndsekreterare
090-16 56 69
070-622 07 87
katrine.andersson@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden