Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2015

Sök i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor från 2015:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2015-01-28

Protokoll

Kallelse

2015-02-25

Protokoll

Kallelse

2015-03-25

Protokoll

Kallelse

2015-04-22

Protokoll

Kallelse

2015-05-20

Protokoll

Kallelse

2015-06-16

Protokoll

Kallelse

2015-08-26

Protokoll

Kallelse

2015-09-22

Protokoll

Kallelse

2015-10-28

Protokoll

Kallelse

2015-11-25

Protokoll

Kallelse

2015-12-15

Protokoll

Kallelse

Kontakt

Katrine Andersson
nämndsekreterare
090-16 56 69
070-622 07 87
katrine.andersson@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden