Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2017

Sök i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor från 2017:

Kontakt

Katrine Andersson
nämndsekreterare
090-16 56 69
070-622 07 87
katrine.andersson@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden