Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2018

Sök i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor från 2018:

Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden