Startsida Umeå kommun

Maja Beskowskolan invigs hösten 2019 (klicka på bilden för större vy). Illustration: White arkitekter.

Uppdrag i fokus 2019

GYMNASIESKOLA

Förbättrade studieresultat

 • År 2025 har Umeås kommunala gymnasieskola högst meritvärde och genomströmning i kommungruppen större städer
 • Minskade och mindre negativ diskrepans mellan resultat på nationella prov och ämnes-/kursbetyg än riket i genomsnitt
 • År 2025 presterar pojkar 20 procent bättre än genomsnittet i kommungruppen större städer
 • Upplevelse av inflytande och delaktighet i elevers lärande ska öka
 • Elevfrånvaron ska minska.

Attraktiv utbildning

 • Andelen elever som väljer yrkesutbildningar på gymnasiet ska öka
 • Andelen elever i UGS kommunala enheter ska bibehållas
 • Ungas hälsa 16-18 år ska förbättras (index 0-100)
 • Att minst 80 procent av eleverna som går nationell idrottselitutbildning, efter avslutad utbildning, aktivt återfinns i en förening.

Ökad likvärdighet

 • De gymnasieutbildningar som presterar lägst vid jämförelse med riket gör störst förbättringar
 • Elever på yrkesprogram förbättrar sina studieresultat i de gymnasiegemensamma ämnena i högre grad än de genomsnittliga förbättringarna för Umeå kommun.
 • Öka jämställdheten i elevernas studieval.

VUXENUTBILDNING, ARBETSMARKNAD OCH INTRODUKTION

 • Andelen elever med godkända betyg ska öka
 • Fler elever ska välja yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen
 • Genom samverkan skapa ökade möjligheter för unga och vuxna att leva ett självständigt liv
 • Ökad samordning mellan berörda aktörer och en ökad kommunal helhetssyn kring nyanlända inom etableringsreformen och ensamkommande flyktingbarn.

Obs! Hela uppdragsplanen finns under Mer information.

Kontakt

Har du synpunkter på våra Uppdrag i fokus? Kontakta ledamöterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Mer information

Uppdragsplan gymnasieskola och vuxenutbildning 2019-2022

Styrkort GVN 2019

Vad är en uppdragsplan?

I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter uppdrag och beskriver vad verksamheterna ska göra. Nämnderna formulerar uppdrag för varje verksamhetsområde beroende på beslutade mål och tilldelade resurser. Verksamheterna tar sedan fram en genomförandeplan som beskriver hur uppdragen ska genomföras och mer konkreta aktivitetsplaner.

Ladda ner program

För att läsa dokumentet behöver du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Ladda ner programmet gratis:

Ladda ner Adobe Reader