Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämnden

Ansvarsområde

Individ- och familjenämnden ansvarar för kommunens verksamhet som gäller stöd till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för alla åldrar. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorg, stöd i ordinärt boende (hemtjänst) och hälso- och sjukvård i hemmet för personer under 65 år.

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden ansvarar för sitt respektive område för hela Umeå kommuns socialtjänst, inklusive kommundelarnas tidigare verksamhet inom området.

Så fungerar nämnden

Individ- och familjenämnden i Umeå består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Uppdragsplan och budget

Individ- och familjenämndens uppdragsplan och budget 2019 (pdf, 1,9 MB)

Individ- och familjenämndens uppdragsplan och budget 2020 (pdf, 1,8 MB)

Verksamhet

Socialtjänsten arbetar på individ- och familjenämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om individ- och familjenämndens verksamhet, socialtjänsten

Kontakt

Lina Rolén Nordin
nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden

Andreas Lundgren (S)

Andreas Lundgren (S)
ordförande

Björn Kjellsson (L)

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus