Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor för 2019, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2019-04-24


Föredragningslista

2019-03-20

Protokoll

Föredragningslista

2019-02-20

Protokoll

Föredragningslista

2019-01-23

Protokoll

Föredragningslista

 

Kontakt

Emma Nord
nämndsekreterare
090-16 36 52
emma.nord@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden