Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor för 2019, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Lina Rolén Nordin
nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden