Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2014

Sök i individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor från 2014:

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2014-12-17

Protokoll

Föredragningslista

2014-12-01

Protokoll

Föredragningslista

Kontakt

Lina Rolén Nordin
nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden