Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2017

Sök i individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor från 2017:

Kontakt

Emma Nord
nämndsekreterare
090-16 36 52
emma.nord@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden