Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2018

Sök i individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor från 2018:

Kontakt

Lina Rolén Nordin
nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden