Startsida Umeå kommun

Jämställdhetsutskottet

Ansvarsområde

Jämställdhetsutskottet har till uppgift att

  • initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
  • ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden, som skall behandlas av kommunfullmäktige
  • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
  • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden.

Så fungerar utskottet

Jämställdhetsutskottet är ett utskott direkt under kommunfullmäktige. Ledamöterna är valda av kommunfullmäktige och är ledamöter i kommunfullmäktige. Utskottet sammanträder cirka tio gånger per år.

Kontakt
Charlotta Westerlund (S)

Charlotta Westerlund (S)
ordförande

Solveig Granberg (C)

Solveig Granberg (C)
vice ordförande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.