Startsida Umeå kommun

Jämställdhetsutskottet

Ansvarsområde

Jämställdhetsutskottet har till uppgift att

  • initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
  • ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden, som skall behandlas av kommunfullmäktige
  • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
  • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden.

Så fungerar utskottet

Jämställdhetsutskottet är ett utskott direkt under kommunfullmäktige. Ledamöterna är valda av kommunfullmäktige och är ledamöter i kommunfullmäktige. Utskottet sammanträder cirka tio gånger per år.

Kontakt
Charlotta Westerlund (S)

Charlotta Westerlund (S)
ordförande

Solveig Granberg (C)

Solveig Granberg (C)
vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus