Startsida Umeå kommun

Kulturnämnden

Ansvarsområde

Kultur driver Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven och tio närbibliotek samt Kvinnohistoriskt museum. Ett annat ansvarsområde är att stödja och stimulera kulturverksamhet, särskilt bland barn och unga och att bedriva egen program­verksamhet.

Norrlandsoperan AB, Västerbottens museum och Umeå Folkets Hus är kommun­styrelsens ansvarsområden.

Vision

Visionen i det Kulturpolitiska programmet bygger på kultur som

  • njutning, glädje, lust och passion
  • arena för skapande kritiska och aktiva medborgare
  • investering och inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling.

Umeå kommun

  • ska satsa på ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla över hela kommunen
  • ska utarbeta metoder och utvärderingsmodeller så att kommunen bättre och mer aktivt kan fungera som serviceorgan för medborgare, kultur­föreningar och nätverk samt stärka alla kulturutövare
  • stärka samverkan mellan olika kulturaktörer, föreningar och frivillig­organisationer i det civila samhället, den offentliga sektorn och näringslivet
  • främja och stödja amatörkulturen.

Kulturnämndens verksamhet

Kultur är den förvaltning som arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om Kultur

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Ledamöter i kulturnämnden

Helena Smith (S)

Helena Smith (S)
ordförande

Fredrik Elgh (C)

Fredrik Elgh (C)
vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-13

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturnamnden