Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är kulturnämndens protokoll och föredragningslistor för 2019,
och under "Innehåll" för de senaste åren.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Ledamöter i kulturnämnden