Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2015

Sök i protokoll och föredragningslistor från 2015.

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Ledamöter i kulturnämnden