Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2017

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2017-12-12

Protokoll

Föredragningslista

2017-11-28

Protokoll

Föredragningslista

2017-10-31

Protokoll


2017-09-26

Protokoll


2017-08-29

Protokoll


2017-06-20

Protokoll

Föredragningslista

2017-05-23

Inställt


2017-04-18

Protokoll

Föredragningslista

2017-03-14

Protokoll

Föredragningslista

2017-01-31

Protokoll

Föredragningslista

 

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Ledamöter i kulturnämnden