Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2018

Sök i kulturnämndens protokoll och föredragningslistor från 2018:

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Ledamöter i kulturnämnden

Undersidor