Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och föredragningslistor för 2019, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Ulla Aronsson
nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddnämnden