Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2014

Sök i protokoll och föredragningslistor från 2014.

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2014-01-23

Protokoll

Kallelse

2014-02-20

Protokoll

Kallelse

2014-03-20

Protokoll

Kallelse

2014-04-24

Protokoll

Kallelse

2014-05-22

Protokoll

Kallelse

2014-06-12

Protokoll

Kallelse

2014-08-21

Protokoll

Kallelse

2014-09-25

Protokoll

Kallelse

2014-10-23

Protokoll

Kallelse

2014-11-20

Protokoll

Kallelse

2014-12-18

Protokoll

Kallelse

Kontakt

Ulla Aronsson
nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddnämnden