Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2015

Sök i protokoll och föredragningslistor från 2015.

Kontakt

Ulla Aronsson
nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddnämnden