Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2017

Sök i protokoll och föredragningslistor från 2017:

Kontakt

Ulla Aronsson
nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddnämnden