Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2020-01-23

Protokoll

Föredragningslista


Kontakt

Ulla Aronsson
nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddnämnden