Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Ledamöter i personalnämnden