Startsida Umeå kommun

Tekniska nämnden

Ansvarsområden

Tekniska nämnden är kommunens organ för förvaltning och drift av kommunens gator, vägar och allmänna platser, anläggningar samt av maskiner, fordon och tekniska installationer om inte någon annan har fått detta i uppdrag.
Tekniska nämnden ansvarar för

  • kommunal väghållning och förvaltning av mark som är offentlig plats
  • kommunal lokalförsörjning
  • teknisk försörjning
  • kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
  • samordning och utveckling av drift av kommunens IT- och telefonisystem och PA-system
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Tekniska nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Så fungerar tekniska nämnden

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva suppleanter. Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Tekniska nämndens verksamhet

Verksamheterna inom teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om tekniska nämndens verksamheter

Kontakt

Annika Kjellsson Lind
nämndsekreterare
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Ledamöter i tekniska nämnden

Lena Karlsson Engman (S)

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande

Anna-Karin Sjölander (C)

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus