Startsida Umeå kommun

Tidigare nämnder och utskott

Socialnämnden, kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott, Holmsund-Obbola kommundelsnämnd, Hörnefors kommundelsnämnd och Sävar kommundels­nämnd upphörde 30 november 2014.

Kommunstyrelsens personalutskott ersattes av personalnämnden i november 2018.

Protokoll från dessa tidigare nämnder och utskott finns kvar på webbplatsen tills vidare.

I november 2018 gjordes en ändring i kommunstyrelsens utskott. Näringslivs­frågorna flyttades från det som tidigare hette näringslivs- och planerings­utskottet till det som tidigare hette arbetsutskottet. De bytte namn och heter nu näringslivs- och arbetsutskottet samt planeringsutskottet. Deras tidigare protokoll och föredragningslistor hittar du under de nya namnen.