Startsida Umeå kommun

Tidigare kommundelsnämnder

Kommundelsnämnderna upphörde 30 november 2014. Nämndernas ansvarsområden överfördes då till för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, äldrenämnden och individ- och familjenämnden.

Protokoll från kommundelsnämndernas sammanträden finns kvar på webbplatsen tills vidare.