Startsida Umeå kommun

Holmsund-Obbola kommundelsnämnd

Holmsund-Obbola kommundelsnämnd upphörde 30 november 2014, enligt beslut om ny nämndorganisation. Kommundelsnämndernas ansvarsområden har överförts till för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, äldrenämnden och individ- och familjenämnden.

Holmsund-Obbola kommundelsnämnds föredragningslistor och protokoll finns kvar på webbplatsen tills vidare.