Startsida Umeå kommun

Hörnefors kommundelsnämnd

Hörnefors kommundelsnämnd upphörde 30 november 2014, enligt beslut om ny nämndorganisation. Kommundelsnämndernas ansvarsområden har överförts till för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, äldrenämnden och individ- och familjenämnden.

Hörnefors kommundelsnämnds föredragningslistor och protokoll finns kvar på webbplatsen tills vidare.