Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott

Kulturhuvudstadsutskottet upphörde 30 november 2014. Utskottet ombildades till en politisk styrgrupp under kommunstyrelsen som utvärderade kulturhuvudstadsåret fram till 30 juni 2015.

Kulturhuvudstadsutskottets uppgifter och befogenheter

Kulturhuvudstadsutskottet var kommunstyrelsens organ för att genomföra Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Utskottet ansvararde för måluppfyllelse, ekonomi och organisation, ledde och samordnade Umeå kommuns samarbete med externa intressenter i Umeå, i den nordliga regionen, Sverige och i världen i övrigt.

Kulturhuvudstadsutskottet beslutade i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om:

  • Användning av de medel som anvisas till genomförande av Umeå Kulturhuvudstad 2014.
  • Avtal med samarbetspartners för Umeå Kulturhuvudstad 2014.
  • Samordning av marknadskommunikation för Umeå kommun och för Kulturhuvudstad 2014 i syfte att uppnå såväl kommunens övergripande mål, som målen för Kulturhuvudstad 2014.
  • Utse förtroendevalda inom utskottet att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.

Kulturhuvudstadsutskottets föredragningslistor och protokoll finns kvar på webbplatsen tills vidare.

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se