Startsida Umeå kommun

Tidigare socialnämnden

Umeå kommuns socialnämnd upphörde 30 november 2014. Nämndens ansvar och uppgifter överfördes då till individ- och familjenämnden och äldrenämnden.

Protokoll från socialnämndens sammanträden finns kvar på webbplatsen tills vidare.